KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo, Veiligheid en Milieu)

Kwaliteit, Arbo, Veiligheid en Milieu zijn absolute speerpunten in het beleid van B+K Alusystemen. Goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn een cruciaal onderdeel van onze kwaliteitsbeleving en bepalen in hoge mate de kwaliteit van ons eindproduct. Een veilige leef- en werkomgeving heeft onze continue aandacht. Wij zijn VCA-gecertificeerd en alle betreffende medewerkers beschikken over het certificaat Basisveiligheid VCA.

Zuinig met energie
We zijn niet alleen zuinig op onze medewerkers, maar ook op de leefomgeving buiten ons bedrijf. Ons wagenpark voldoet daarom aan de Euro 5-norm, we scheiden afval en recyclen zoveel mogelijk. Sinds januari 2014 hebben we zonnepanelen op ons bedrijfspand. Daarmee voorzien we voor 95% in onze eigen elektriciteitsbehoefte.

Aluminium, het groene metaal
Ook met ons product, aluminium, dragen we bij aan een duurzamere wereld. Aluminium is licht, sterk, corrosiebestendig en duurzaam, omdat het oneindig recyclebaar is zonder kwaliteitsverlies. Het toepassen van intelligente aluminiumgevels verlaagt het energiegebruik in gebouwen bovendien met 50%!

In Nederland wordt aluminium tegenwoordig voor meer dan 75% gerecycled, zonder kwaliteitsverlies van de mechanische eigenschappen. Het verkrijgen van gerecycled aluminium kost 95% minder energie dan het winnen van aluminium uit bauxiet.

plan hier uw route

volg ons