VCA B+K Alusystemen

Veiligheid en veilig werken hebben absolute prioriteit bij B+K Alusystemen bv Wij beschikken over het VCA*-certificaat en alle betreffende medewerkers hebben het certificaat Basisveiligheid VCA*. De leidinggevende medewerkers beschikken over het certificaat Leidinggevende VCA*.

Al onze productieprocessen, gereedschappen, hulpmaterialen én logistieke processen voldoen aan deze certificering en ons beleid is erop gericht om onveilige werkomstandigheden uit te sluiten en te voorkomen.

plan hier uw route

volg ons